Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Spektrum Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

Finále „Zimnej riešiteľskej súťaže 2011“

  V sobotu 17. decembra 2011 o 10-tej hodine sa v nových priestoroch Mladosti Žilina začalo finále „Zimnej riešiteľskej súťaže 2011“ v riešení šachových problémov. 6. finále sa zúčastnilo 15 riešiteľov,  ktorí prišli zo Žiliny a blízkeho okolia a Bratislavy a blízkeho okolia.
  Pred samotnou súťažou bola vyhodnotená 9-kolová kvalifikácia, ktorá prebiehala cez internet (kategória A - 25 riešiteľov a kategória B - 22 riešiteľov). Kvantitatívna úroveň mierne poklesla, ale kvalita sa viac ako mierne zvýšila. Knižné ceny  získali podľa umiestnenia, resp. pri rovnakom počte bodov losovaním, nasledovní úspešní riešitelia:

kategória A:
1. P. Šoltýs (Žilina), 2. M. Kolčák (Bratislava),  3. J. Kobolka (Martin),
kategória B: 1. M. Ardamica (Žilina), 2. N. Kolčáková (Bratislava), 3. A. Ardamicová (Žilina) .

  Samotná súťaž pozostávala už tradične z 2 kôl. V prvom kole sa riešili 3 dvojťažky v časovom limite 60 minút. V 2. kole sa riešila trojťažka, štvorťažka a štúdia v limite 90 minút. Celkom bolo možné získať 30 bodov.
  V kategórii A bolo takéto konečné poradie: 1. Marek Kolčák (Bratislava) 30 bodov (71 minút), 2. Milan Svrček (Martin) 28,5 (102), 3. Peter Šoltýs (Žilina) 27 (102), 4. Jozef Kobolka (Martin) 26,5 (98), 5.Jerguš Pecháč (Žilina) 25 (143), 6.Anton Ostrochovský (Bytča) 23,5 (144), 7. Peter Slávik (Kamenná Poruba) 23 (115), 8.Ján Horváth (Bratislava) 15 (150).
  Marek Kolčák opäť dosiahol plný bodový zisk, ale určite mal silnejší umelecký zážitok, keďže jeho celkový spotrebovaný čas na riešenie presiahol 1 hodinu. Milan Svrček mierne stratil na štúdii, čo však jeho celkové umiestnenie neovplyvnilo. Druhým miestom len potvrdil svoju predriešiteľskú pozíciu. Peter Šoltýs dosiahol v silnej konkurencii na medailu a keby nebolo miernych strát pri tretej a štvrtej skladbe, tak by bodoval naplno. Jeho výkonostný vzostup je veľmi potešiteľný. Jozef Kobolka neobhájil svoje minulé umiestnenie. Avšak so svojím výkonom môže byť spokojný. Bodový zisk pri vyššej riešiteľskej náročnosti ho k tomu plne oprávňuje. Jerguš Pecháč zaváhal len pri štvrtej skladbe. Preto môžeme jeho výkon hodnotiť tiež veľmi pozitívne a konšatovať, že nie sú ďaleko časy, keď bude nielen „ohrozovať“ služobne  starších kolegov. Anton Ostrochovský okrem štvrtej skladby mal ešte jedno malé zaváhanie a stačilo to len na 6. miesto. Ale i jeho výkon pri riešiteľskej náročnosti 6. finále môžeme hodnotiť len pozitívne. Peter Slávik absolvoval svoju riešiteľskú premiéru a jeho predpoveď, že bude len do počtu sa nenaplnila. 23 bodov je vyššia riešiteľská úroveň. Tabuľku opäť uzatvára Janko Horváth. Ale pomaly sa udomácňuje vo vyššej kategórii a v budúcnosti môžeme očakávať, že tento nie veľmi populárny post opustí.
  V kategórii B bolo nasledovné poradie: 1. Marek Ardamica (Žilina) 26 bodov (86 minút), 2. Alenka Ardamicová (Žilina) 23 (117), 3. Filip Priečinský (Žilina) 21 (86) 4. Jaroslav Piovár (Žilina) 21 (133), 5. Riško Piovár (Žilina) 20 (150), 6. Nela Kolčáková (Bratislava)  19 (76), 7. Peťko Gvozdják (Pezinok) 15 (150).
  Marek Ardamica nás svojim výsledok presvedčil, že jeho prechod do vyššej kategórie je už nutnosťou. Alenka Ardamicová veľmi za svojim bratom nezaostala a už tradične nás svojim vystúpením potešila. Filip Priečinský v rámci svojej premiéry vybojoval medailu a môže byť viac ako spokojný, keďže usporiadatelia spokojní sú. Jaroslav Piovár pri svojej druhej účasti zaostal za medailou len časom. I jeho môže tešiť, že bodový zisk je vyšší, pričom i v kategŕii B bola riešiteľská náročnosť oproti 5. finále vyššia. Riško Piovár tiež absolvoval svoju veľmi úspešnú premiéru a potešil nielen seba. Tešíme sa na jeho (i Filipovu) druhú účasť. Nela Kolčáková trochu uponáhľala odovzdanie riešenia a určite nie je spokojná. Pokiaľ sa za pol roka správne naladí, tak bude opäť vysoko, keďže riešiteľský základ má veľmi dobrý. Boli sme veľmi zvedavý na Peťka Gvozdjáka. Síce uzatvoril pretekárske pole, ale 50 % je krásny výsledok a tiež môžeme v blízkej budúcnosti očakávať, že prepustí túto priečku niekomu inému.
  6. finále hodnotíme ako veľmi úspešné, pretože obdobne ako pri 5. finále môžeme konštatovať, že sa zvyšuje riešiteľská náročnosť vybraných skladieb a i napriek tomu bodový zisk účastníkov má stále stúpajúcu tendenciu. A to nás samozrejme veľmi teší !

Organizátori už teraz pripravujú 7. kvalifikačnú súťaž, ktorá začne v 30. januára  2012 na stránke www.mladost.sk. V oboch kategóriách sa bude riešiť postupne po 9 problémov.

 -ls- 

                                Finále A - skupina                                                  Finále B - skupina

 

 

Jesenné kolo riešiteľskej súťaže 2011
sa skladá z 9 úloh, ktoré je potrebné poslať na adresu: salai@unidat.sk
prípadne odovzdať na Mladosti Žilina najneskôr v sobotu večer. Nová úloha s riešením predchádzajúcej, bude zverejnená v nedeľu. Za každú úlohu môžete získať maximálne 5 bodov. Súťažiaci, ktorí získajú celkovo 20 bodov, majú právo postupu do finále.
 Finále sa uskutoční 17.12. 2011  v hracej miestnosti Mladosti Žilina
 

 

A - skupina

por. Meno     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Spolu
1 Kobolka J. 1963 Martin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
2 Kolčák M. 1959 Bratislava 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
3 Slávik P. 1947 Kamenná Poruba 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
4 Svrček M. 1964 Vrútky 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
5 Šoltýs P. 1997 Žilina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
6 Kolčák J. 1991 Bratislava 5 5 5 5 5 5 5   5 40
7 Machník J. 1950 Pohronský Ruskov 5 5 5 5 5 5 0 5 5 40
8 Ostrochovský A. 1975 Bytča 5 5 5 5 5 5 5   5 40
9 Pecháč J. 2001 Žilina 5 5 5   5 5 5 5 3 38
10 Horváth J. 1994 Bratislava       5 5 5 5     20
11 Kamody M. 1978 Žarnovica   5 5       5 5   20
12 Košela J. 1948 Prešov 5 5 5 5           20
13 Košelová Z. 1995 Prešov 5 5 5 5           20
14 Piovár J. 1967 Žilina 5 5 5 5           20
15 Vyparina M. 1982 Žilina 5 5 5 5           20
16 Priečinský F. 1999 Žilina 0 5 5 5   3,5       18,5
17 Halamová M. 1996 Žilina 5         5 5     15
18 Pataky T. 1988 Žilina 5 5 5             15
19 Ardamica M. 1999 Žilina 5     5   0       10
20 Lazorová M. 1999 Žilina 5                 5
21 Piovár R. 2003 Žilina       5           5
22 Piovarčiová Z. 1998 Žilina 5                 5
23 Bechný V. 1997 Žilina 0                 0
24 Janoušek M. 1995 Žilina 0                 0
25 Rudinská V. 2002 Žilina 0                 0

B - skupina

por. Meno     S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Spolu
1 Ardamica M. 1999 Žilina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
2 Kobolka J. 1963 Martin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
3 Kolčáková N. 1998 Bratislava 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
4 Šoltýs P. 1997 Žilina 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
5 Ardamicová A. 2001 Žilina 5 5 5 5   5 5 5 5 40
6 Machník J. 1950 Pohronský Ruskov 5 5 5 5 5 5 0 5 5 40
7 Pecháč J. 2001 Žilina 5 5 5   5 5 0 5 1 31
8 Košela J. 1948 Prešov 5 5 5 5 5         25
9 Košelová Z. 1995 Prešov 5 5 5 5 5         25
10 Lazorová M. 1999 Žilina 5   5   5 5   5   25
11 Priečinský F. 1999 Žilina 5 0 3 5   5     5 23
12 Piovár J. 1967 Žilina 5 5 5 5           20
13 Piovár R. 2003 Žilina 5 5 5 5           20
14 Gvozdják P. 2003 Pezinok       5   5 5 0   15
15 Halamová M. 1996 Žilina 5         5 5     15
16 Šustek R. 2000 Žilina   5 5           1 11
17 Lazor T. 2004 Žilina 5   5             10
18 Bechný V. 1997 Žilina 5                 5
19 Janoušek M. 1995 Žilina 5                 5
20 Piovarčiová Z. 1998 Žilina 5                 5
21 Rudinská V. 2002 Žilina 5                 5
22 Sadiku M. 2003 Žilina 0     5           5

úlohy a riešenia zo základnej i finálovej časti

archív - zima 2011

archív - leto 2011
archív - jeseň 2010

archív - jar 2010
archív - jeseň 2009

archív - jar 2009