Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Spektrum Žilina

 

 

Adresa
 
Propozície
 
D - 8
 
D - 10
 
CH - 8
 
CH - 10
 
Výsledky
 
Video
 
Fotografie
 
Domov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský šachový zväz
    v spolupráci

   
     s Centrom voľného času Spektrum Žilina
a
   Telovýchovnou jednotou Mladosť Žilina
     organizuje
 
     Majstrovstvá Slovenska v šachu
chlapcov a dievčat do 8 rokov

(v turnaji hráčov do 8 rokov bude samostatne vyhodnotená aj kategória hráčov do 6 rokov )
a
v rapid šachu do 10 rokov

 

Usporiadateľ:     Šachový oddiel Mladosť Žilina
Garant VV SŠZ:    Ing. Zdenek Gregor, predseda KM SŠZ
Riaditeľ súťaží:  Darina Vaneková
Hlavný rozhodca: Ing. Lakatoš Jozef 
Miesto:

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina

 (orientačný bod Bôrik – penzión Kamélia) 

Termín: 

  8.5. 2010 o 9.00 hod. 

Právo účasti:  hráči registrovaní v SŠZ nar.: po 1.1.2004 a mladší – do 6 rokov    
po 1.1. 2002 a mladší  - do 8 rokov
po 1.1.2000 a mladší – do 10 rokov   
Hrací systém:  Turnaje sa hrajú švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempom  2x30 min,resp. 2x25 (prípadne 2x20 + 5s/ťah) - dievčenské kategórie podľa počtu hráčok. Pri rovnosti bodov rozhoduje stredný Buchholz, Buchholz, Fide body a počet výhier                                     
Prezentácia: 8.00 - 8.45 hod.
Vklad:                              7.- - €
Pri prebehnutí platby do 30.4.2010 hráč dostane obed zdarma.

Pre doprovodné osoby je možnosť objednať obed– cena 3.- - €  pri zaplatení do 30.4.2010.  Po tomto termíne nie je možne obedy doobjednať.
Taktiež hráči strácajú nárok na obed zdarma.
  Poplatky za štartovné a obedy naviac poslať poštovou poukážkou na  adresu:  Vaneková Darina, TJ Mladosť, Hurbanova 28, 01001 Žilina do 30.4.2010, alebo prevodom na č.účtu: 
520700-4202321425 / 8360  
VS: ID hráča SŠZ do poznámky počet hráčov + obedy naviac
 

Ceny:                          

Prví traja v každej kategórií medajly, diplomy a vecné ceny

Ubytovanie:                       

možnosť ubytovania na internátoch SOŠS : 041/723 22 59
 príp. na Hlinách,tel: 041/ 7233912, 7233914
Prihlášky:  do 30.04.2010 spolu s prefotenou alebo zoskenovanou zaplatenou   poukážkou  na adresu: Darina Vaneková TJ Mladosť, Hurbanova 28, 01001 Žilina , e-mail: msrzilina@gmail.com , tel.: 0903 146 568, 041 5004117

V prihláške uviesť: meno a priezvisko, klub, dátum narodenia, ELO, kategóriu

             Technické podmienky:  každý nepárny hráč z klubu prinesie kompletnú šachovú súpravu

           

 

                            Martin Huba, v.r.                             Darina Vaneková, v.r.

                               prezident SŠZ                                     riaditeľ súťaže

 

 

 

.